امروز پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۴۰
  • سایان لوله نقش جهان

  • سایان لوله نقش جهان 1

  • سایان لوله نقش جهان 2

  • سایان لوله نقش جهان 3

  • سایان لوله نقش جهان 4

Loading

درخواست فروش تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی سایان لوله نقش ج

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی مطابق با استانداردهای بین المللی از سایز 50 تا 630 میلیمتر

فروش

1400/04/26

1405/12/29

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن جوشی
مطابق با استانداردهای بین المللی
 از سایز 50 تا 630 میلیمتر