امروز پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳
  • سایان لوله نقش جهان

  • سایان لوله نقش جهان 1

  • سایان لوله نقش جهان 2

  • سایان لوله نقش جهان 3

  • سایان لوله نقش جهان 4

Loading

درخواست فروش تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن پیچی سایان لوله نقش ج

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن پیچی

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن پیچی مطابق با استانداردهای بین المللی از سایز 20 تا 160 میلیمتر

فروش

1400/04/26

1405/12/29

تولید و فروش اتصالات پلی اتیلن پیچی
مطابق با استانداردهای بین المللی
از سایز 20 تا 160 میلیمتر